Restableix el son

Mitjançant les postures de Ioga, alliberem tensió física i mental, aconseguint la relaxació que indueix a la son.