Posa el cor en marxa i regula la tensió

Els moviments ràpids i lents a la pràctica de Ioga, fan que el ritme cardíac es reguli millorant l’estat cardiovascular i la tensió arterial.