Frena el restrenyiment

La pràctica de les àssanes amb torsió afavoreix el massatge de la zona intestinal facilitant el moviment peristàltic.