Allunya l’estrès

Relaxa, calma la respiració, et centra en el moment present i t’equilibra el sistema nerviós.